EVANGHELIA ZILEI VERSIFICATĂ(A Sfintei Cruci)
Ce inseamnă a purta o Cruce….MARCU;Cap.8,Vers,34,38 si 9,1.

A chemat Iisus odata ucenicii să-L asculte
Şi cu ei veni norodul cu necazurile multe,
Şi Le-a zis atunci;-De este cineva din voi să fie
Şi doreşte după Mine a veni cu bucurie,
Trebuie intâi să lase tot ce-n lumea asta-l ţine
Bogaţii,averi, prieteni,să se lepede de sine,
Sa-şi ia crucea lui pe umeri ,zi de zi cu drag s-o poarte
Şi-apoi să-Mi urmeze Mie,cine vrea si cine poate!

-Căci va spun!…oricine viaţa va-ncerca să o scutească
În curând el o va pierde şi aşa o să sfârşească,
Dar oricine o s-o piardă din pricina Mea vreodată
Şi purta-va-n el Lumina Evangheliei curată,
Va primi nespus mai multe in Cereasca-mpărăţie
Când va fi ca el sa-ajunga lângă Mine-n- veşnicie!

-Căci ce-i foloseşte oare unui om ce-ar vrea să creadă
Ca-şi câştigă lumea toată însă sufletul să-l piardă?
Şi ce va putea să facă cu a lui avere multă?
Dacă sufletul şi-l pierde,e şi viaţa lui pierdută!

Pentru că oricine-n lume se va ruşina de Mine,
Şi de-a Mea învăţătura lepădându-se de bine
Se va ruşina şi Fiul Omului când v-a să vie
În a Tatălui Său Slava şi-a Lui Sfântă-mpărăţie!

Adevăr vă zic că unii,care sunt aici de faţă
Ei nu vor muri ci martori vor rămâne-n a lor viaţă,
Până vor vedea cu ochii lor Cereasca-mpărăţie
Şi-a Lui Dumnezeu putere când va fi din nou să vie!

Doamne-ajutăne şi nouă tuturor cu bunătate
Să putem a duce Crucea de poveri şi de păcate,
Fără a carti vreodată că-i prea grea ori e prea mare
Cum şi Tu ne-ai dus-o nouă dăruindu-ne IERTARE!…Amin

Text; Fr. Nicu Fasolă.