BILANȚUL OSTĂȘIEI MELE.

Dela Fratele Gh. Latiuș din comuna Sadova-Bucovina, am primit sub titlul de mai sus o serie de întrebări cu texte biblice interesante de cercetat,, un fel de bilanț. În cumpăna căruia ne putem judeca pe noi și ostășia noastră.

Pe voi înşi-vă cercati-vă… II Cor. 13.5

Ce fel de Oaste ar avea Domaul dacă toți ar veni la adunare ca miae? Evrei 10,25. – Numer. 15, 30-31. – Filip. 4,5.
Ce fel de Ostași ar mai fi în Oaste dacă toți ar dormi ca mine? lTes. 5,6. – Luca 22,46. – Marcu 13, 36-37.
Ce ar fi din Oastea Domnului dacă toți n’ar ceti Cuvâatul lui Dumnezeu ca mine? loan 5,39. Cols. 4,16.- lTes. 5,27. Fapt. 13,15
Ce ar fi din Oastea Domnului daca toți nu s’ar ruga ca mine? Luca 18,1.-Matel 24.42-44.- loan 4,23-24.-lTes. 5.17.- lTim. 2,8
Cat de mută ar fi Oastea Domoului dacă toți n’ar cânta ca miae? Efs. 5.19.-.lCor. 14-15 – Ps. 47,6-7 Sİ 149,1 – Matei 26,30 – lac. 5.13.
Ce ar fi din Oastea Domnului dacă toți ar fi mândri ca mine? Dan. 5,20. – Marcu 7,20. -Rom. 12,16. – ITim. 3,6
Cum ar mai fi privită Oastea Domnului dacă toți ar fi pela târguri în zile de Duminică și sărbători ca mine ? Apoc 1,10 – Evr. 4,4
Cât de mare ar fi numărul ostaşilor dacă toți ar chema pe alții la Hristos ca mine? lacov 5,19.20 – Ezechil 33,11
Cum ar mai fi Oastea Domonlui dacă toți n’ar ceti cărtle Oastei și n’ar abona foaia ca mine? ICor. 9,7-14. – Cols. 4,16
Cum ar fi privită Oastea Domaului dacă toți n’ar veni cu duhul dragostel Lui Isus la biserică sau adunare ca mine? Fapt. 20,28 – I Cor. 1,2 – Cap. 10,32 – l Timotei 3,5 –  Fapt. 2,47. – Cap. 2,26. 1. – Cor. 5,4.
Care ar fi dragostea între frați dacă toți ar iubi pe frați și pe toți oamenii ca mine? Matei 5 44-45. – Apoc. 2.4. – l Pet. 3.1 7. – Rom. 13 8-10. – l Tes. 5. 12-15. – Cols. 3.12-15 – llCorinteni 6.47
Câți ostaşi ar fi activi dacă toți ar chema, răbda și lupta ca mine? Matel 11.28. – Marc. 16,15. – Fapt. 2.38-40
Câțl vizitatori ar fi în adunările Oastei dacă toți ar îndmna și participa ca mine? Ev. 10,23-25. – lTes. 5.19-20.
Care ar fi puterea rugăciunii în biserici dacã toți s’ar ruga ca mine? l Tes 5,16-18. – Il Tim. 4,1-4. – Ef. 4.1-4. – Cols. 3,12 15. – l Pet 3,8-9
Care ar fi fondul de colecte pentru lucrul Domnulul dacă toți ar dărui ca mine? Facere 31,54. – Pild, 11,24-25. – ll Cor. 9,12-13. – Fap. 2,45 – Cap. 4,34. – Rom. 15,26 27
Cum ar progresa Oastea Domnului în țară (diasporă) dacă toți ar lucra ca mine? Fapt 26,20. – Matei 4,16. – ll Cor. 8.8-9, – Filip, 2,11-13. – Ev, 12,4-12, – Apoc, 3,9. – l Pet, 2,12. – I Timotei 5,17-18
Cum ar fi de mult uniți lucratorii din Oastea Domoului dacă toți s’ar purta cu ei ca miae? I.Imp. 17,8.16. – Rom, 12,15. – Fllip. 4,4-6,-Zah, 11,4-17,
Cum s’ar simți sufleteşte la noi la adunări noii vizitatori dacă toți s’ar purta cu ei ca miae? Ev, 13,1-3. – Cap 12.13, – I Tim. 3.2. – Facere 18,3-4
Ce Har sau caldură ar avea Oastea dacă toți membrii ei ar fl reci ca mine? Lumea vede Oastea aşa com o trăim și cum o facem noi! l Cor. 11-13. – Matei I8-17. – Gal. 2,12-14. – Cols. 4,5. – l Cor. 6,1-10. – lac. 1,27. – l Pet. 2,5, – Matei 5,16, – Isaia 58,6-11.
Slăvit să fii Tu lsuse pentru Cuvântul Tău.                                  Cel mai pacatos,