0 scrisoare către Pruncul Isus.

O întâmplare din Colonia (Germania) de la anul 1897.

         In ajunul Crăciunului din acel an, la poşta de acolo, se găsi o scrisoare adresată astfel: An das liebe Christkind im Himmel (Pruncului Isus în Ceriu).
         Slujbaşii dela poştă se strânseseră grămadă în jurul scrisorii şi făceau haz. Întâmplător trecu directorul poştii pe acolo şi aflând despre ce e vorba, luă scrisoarea, o desfăcu şi ceti Intr’ânsa următoarele :
         Dragă pruncule Isus! Mămica mea este bolnavă şi mi-a spus că la Crăciunul acesta, tu nu vei veni la noi. Eu însă te rog să vii şi să-mi aduci haine nouă, şuncă, ciocolată şi jucării frumoase. Şi făgăduesc că mă voi purta bine. Iohan Müller.
        La auzul cetirii acestei scrisori, hazul slujbaşilor s’a schimbat îndată în milă şi duioşie.
        Nu se poate, zise directorul, ca această scrisoare să rămână fără răspuns. Vom strânge daruri pentru sărmanul copilaş.
        Şi colectară îndată o grămadă de daruri: haine, de ale mâncării, jucării şi o sumă de bani. Un slujbaş ştirici unde locueşte copilul iar un altul fu trimis în seara de Crăciun la casa femeii bolnave cu darurile şi cu înştiinţarea că »scrisoarea micului Iohan a ajuns la destinaţie şi Pruncul Isus і-a trimis prin poştă tot ce a cerut«.
        Un copilaş a cerut ceva de la Dumnezeu crezând că va primi — şi a primit. Un adevărat copil al lui Dumnezeu primeşte orice va cere prin credinţă şi rugăciune.
        Şi mă mai gândesc: câţi sărmani copilaşi — şi bolnavi şi necăjiţi — nu vor fi şi azi, Ia cari >n’a venit Pruncul Isus«. Ferice de cei cari se duc la ei dăruindu-le ajutor şi mângăere în numele Celui pogorât în ieslea dobitoacelor pentru noi şi mântuirea noastră!
 Articol preluat din ziarul Oastea Domnului 1934 Pag. 5 Nr. 52